Tjenester

VI UTFØRER
 • Skade- og tilstandsvurdering av maleri og samlinger for private og bedrifter.
 • Behandlingsforslag for enkeltverk og samlinger for private og bedrifter.
 • Stabilisering og reparasjoner av rifter og hull i lerreter.
 • Stabilisering og reparasjoner av skader på panelmalerier og polykrom skulptur.
 • Montering av støttelerret (løsdublering eller heldublering) og forsterkninger av  lerretskanter (kantdublering).
 • Utbedring av brann-, fukt- og vannskader (reparere hull, fjerne sot og skjolder).
 • Utkiling og oppspenning av slakke lerreter.
 • Sikring av løse malingslag.
 • Fjerning av gulnet ferniss, flekker, smuss og skittlag.
 • Kitting og retusjering av skader på malerier og pynterammer.
 • Utbedring av gamle og misfargede retusjer.
 • Alt arbeid dokumenteres skriftlig og visuelt ved hjelp av fotografier.
VI TILBYR OGSÅ
 • Rådgivning innen pakking og sikring av kunst før flytting
 • Veiledning i klima og oppbevaringsforhold for kunst
 • Tilstandsrapporter/Condition Reports for utlån av samlinger
 • Mugg- og soppsanering. Riktig håndtering og behandling av fuktskadet kunst med mikroorganismer.

Leave a Reply