Ofte stilte spørsmål

Hva koster konservering?

Det kommer an på mengden arbeid i hvert enkelt tilfelle. Vi må først se kunstverket eller gjenstanden for å anslå en pris – noe som er kostnadsfritt så lenge det ikke innebærer reiser eller andre utgifter for oss. Vi utfører våre oppdrag med høyest mulig kvalitet og minimal intervensjon, noe som alltid er en god investering for eier.

Hvordan avtales og betales oppdrag?

Alle oppdrag utføres etter avtalt timepris, eller fastpris, og innenfor avtalt tidsramme i henhold til en standard kontrakt som alltid tegnes forut for oppdraget. Du faktureres med betalingsfrist og momstillegg for oppdraget av Konservatorene.

Behandler dere både eldre og  ny kunst?

Ja. Vi har erfaring med moderne som tradisjonell billedkunst, veggmalerier, grafikk og papirkunst av varierende teknikker og materialsammensetninger.

For oss er det ikke viktig at objektet som trenger behandling er ”fint” eller har høy kroneverdi – verdien avgjør du. Vi har behandlet gjenstander og dokumenter med høy affeksjonsverdi for eierne og bevart verdiene for dem. Vi utfører konservering på alle nivåer. Fra enkle renseoppdrag til mer komplekse prosesser som innebærer høy presisjon og bruk av spesialutstyr.

I tilfeller som krever det vil vi henvise til ekstern ekspertise i inn- eller utland. Dette avklares alltid på forhånd med oppdragsgiver.

Kan kunstverk med store skader ”reddes”?

Ved brann eller tilfeller der skaden har pågått over lang tid, kan kunstverket være uopprettelig skadet. Men moderne konservering har forbausende mange løsninger som ikke behøver å gå ut over kunstverkets integritet eller autentiske verdi. Ta kontakt så kan vi avtale en tid for å undersøke skadene. Ofte kan vi foreslå flere ulike behandlingsalternativer.

Kan jeg sende dere foto av kunstverket på e-post og få et behandlingsforslag med pris?

Som regel ikke. Foto alene gir oss ikke en sikker og endelig konklusjon på problemet. Vi bør fysisk granske maleriet eller gjenstanden for å kunne gi en mest mulig presis vurdering av tilstanden.

Lønner det seg å konservere?

Alle kunstverk utsettes for ytre påvirkninger over tid, enten disse er dramatiske (f.eks riftskader) eller naturlige (ansamlinger av støv og skitt). Som med alle ting av verdi kreves det noen ganger varig vedlikehold eller reparasjoner for å ivareta verdien. Hvis ikke kan gjenstanden i verste fall bli uopprettelig skadet.

Hvordan kan jeg vite at dere er autoriserte konservatorer?

Vi er erfarne kunstkonservatorer med mastergrader i konservering og bred erfaring fra inn- og utland.

Har dere referanser?

Vi har utført og utfører oppdrag for en rekke av landets fremste private og offentlige kunstsamlinger og for private oppdragsgivere. Vi oppgir gjerne spesifikke referanser fra tidligere og nåværende oppdragsgivere ved behov. Referanser gis etter en innledende konsultasjon (som regel kostnadsfri) når vi vet nok om kunstverket til å fastslå hvilke av våre referenter som er aktuelle.

Har dere taushetsplikt?

Vi er vant til å opptre diskret og vil ikke oppgi noen opplysninger om oppdraget til andre.

Forsikres mitt maleri av dere når det behandles?

Nei. Et maleri eller en gjenstand som skal konserveres hos oss må være forsikret allerede av oppdragsgiver – dette er bransjestandard og naturlig siden maleriet eller gjenstanden som regel er forsikret allerede. Du bør varsle ditt forsikringsselskap før transport og behandling.

Maler dere over?

Vi retusjerer kun i skadede områder. Originale malingslag og overflater skal ikke dekkes med sekundære. I tråd med moderne konserveringsetikk skal materialene vi benytter kunne fjernes uten fare for skade på originalmaleriet. Såfremt det er mulig, etterfølger vi den etiske standarden for minimal intervensjon og reversibilitet.

Hva er reversibilitet?

At materialene som anvendes til behandlingen av et maleri eller en gjenstand skal kunne fjernes sikkert igjen av fremtidige konservatorer om nødvendig. I enkelte tilfeller hvor vi tilfører lim vil ikke dette være mulig, dermed er det avgjørende å velge et klebemiddel som brytes ned uten å skade de originale materialene. Konserveringsmaterialene skal ikke forhindre mulighetene for en eventuell “rebehandling” av verket i fremtiden.

Utfører dere oppdrag utenfor atelieret?

Vanligvis bør de fleste oppdrag utføres hos oss, siden vi her har alle nødvendige fasiliteter som korrekt lys, tekniske hjelpemidler samt forsvarlig utlufting og oppbevaring. Vi kan påta oss oppdrag på stedet dersom dette anses nødvendig på grunn av gjenstandens størrelse eller andre faktorer.

Leave a Reply